Tempo Medical 376 - page 54

Janssen-Cilag NV
Mogelijke patiëntenvoordelen
Lichte
bloeddrukdaling
1
ste
SGLT2-remmer
terugbetaald in België
Verlaging van
de glycemie
Statistisch significante
gewichtsafname
Insuline-en
β
-Cel onafhankelijke aanpak van DM II
1
Nieuw van
JANSSEN
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 54
Powered by FlippingBook