Tempo Medical 376 - page 22

18
TEMPO MEDICAL – MAART 2015 –
PATIËNTEN AAN HET WOORD
1967
DECEMBRE
P
A
T
I
Ë
N
T
E
N
A
A
N
H
E
T
W
O
O
R
D
ALZHEIMER
© STEFAN VANFLETEREN
De ziekte van Alzheimer is een vreselijke en wrede ziekte. Ze tast
het geheugen aan en met de tijd ook het contact met geliefden en
naasten. Getuigenissen over de ziekte van Alzheimer worden dan
ook zelden geschreven door de patiënt zelf. Meestal gaat het om
een partner, een zoon, een dochter, of een andere naaste.
Hugo Claus de schrijver, dichter en schilder die ook buiten de
grenzen –taal- en landsgrenzen- bekend is, leed aan de ziekte van
Alzheimer. Op 19 maat overleed hij door euthanasie, een dood
waarvoor hij zelf gekozen had. Dat deed toen overigens overal heel
wat stof opwaaien.
Te vroeg
Toen Claus te horen kreeg dat hij aan de ziekte van Alzheimer
leed, koos hij voor euthanasie. Zijn lijfspreuk was niet voor niets
‘Ni dieu, ni maître’. Hij plande ook zijn begrafenis, tot in elk detail.
Voor zijn dood ontvingen hij en zijn vrouw vrienden om afscheid te
nemen.
"Mijn man is vroeger uit het leven gestapt dan eigenlijk had
gemoeten"
zei de weduwe van de schrijver, Veerle Claus in 2009
op het symposium
"(Alzheimer-)dementie en beslissingen bij het
levenseinde"
in Grimbergen.
"Mijn man is uit het leven gestapt op
het moment dat hij het nog liefhad. Mensen vragen me steeds of
het niet te vroeg was. Ja, het was te vroeg. Maar hij was bang dat
hij op een punt zou komen waarop hij zelf niet meer zou kunnen
beslissen. Een verschrikkelijk dilemma. Ik denk dus dat de eutha-
nasiewetgeving moet worden aangepast."
Elke maand leest u in deze rubriek een getuigenis van een patiënt of een naaste die vertelt
over hoe hij of zij zijn of haar ziekte ervaart. In een tijd waarin elke wetenschappelijke en
artsenvereniging de patiënt een centrale plaats geeft in de behandeling, waarin personalised
medicine mogelijk is en waarin therapietrouw net zo belangrijk is als de beslissing van de arts,
is het interessant om een nieuw licht te werpen op de manier waarop patiënten omgaan met hun
symptomen, het vernemen van de diagnose en de behandeling van de ziekte in het dagdagelijks
leven. In deze editie komt de ziekte van Alzheimer aan bod, zij het niet met de woorden van de
patiënt zelf.
G. Ostyn
Wanneer het geheugen ophoudt
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...54
Powered by FlippingBook