Tempo Medical 376 - page 16

12
TEMPO MEDICAL – MAART 2015 –
OPINIE
De biomedische wereld beschrijft problematische aspecten van
hersenveroudering en van de aftakeling van de cognitieve func-
ties in termen van specifieke ziekten : alzheimer, frontotemporale
dementie, lewylichaampjesdementie, enz. In 2008 hebben Peter
Whitehouse van de
Case Western University
in Cleveland en Daniel
Georges van de Penn State University een boek gepubliceerd, The
myth of Alzheimer's, waarin ze die houding afwijzen.
Dat boek werd in het Frans
(1)
vertaald door Martial Van der Lin-
den, hoofd van de eenheid voor psychopathologie en cognitieve
neuropsychologie van de Universiteit van Genève en de Universiteit
van Luik, en Anne-Claude Juillerat Van der Linden, klinisch neuro-
psycholoog en lector aan de Universiteit van Genève. De twee
neuropsychologen waren zich er evenwel van bewust dat er toch
wat zwakke punten zaten in de wetenschappelijke argumentering.
Daarom hebben ze daarna zelf de literatuur doorgenomen om de
incoherenties van de overwegend biomedische aanpak wetenschap-
pelijk te bewijzen. En zo ontstond er een nieuw boek :
Penser
autrement le vieillissement
(2)
.
De centrale stelling is dat, hoewel bejaarden (soms zeer ernstige)
cognitieve stoornissen vertonen, de ziekte van Alzheimer geen
specifieke entiteit is. Die ziekte zou zich daarentegen situeren op
een continuüm van expressie van hersenveroudering en achter-
uitgang van de cognitieve functies onder invloed van allerhande
genetische, medische, psychologische en omgevingsgebonden
factoren.
De gewapende arm
Martial Van der Linden en Anne-Claude Juillerat hebben zowat
300 wetenschappelijke studies doorgenomen voor hun boek
Pen-
ser autrement le vieillissement
, waarin ze de ideeën van White-
house en Georges verder ontwikkelen, verfijnen en zo nieuw leven
inblazen.
De auteurs herinneren eraan dat de medicalisering van het ver-
ouderen van de hersenen en de achteruitgang van de cognitieve
functies is begonnen in de jaren zeventig en daarna progressief is
toegenomen. Ze schrijven dat toe aan culturele en commerciële
factoren. Vorsers zijn dan vooral gaan zoeken naar de oorzaak
van de verschillende vormen van dementie, vooral de ziekte van
Alzheimer, en naar geneesmiddelen om die te behandelen. Een
vrome wens, die veel nefaste gevolgen heeft gehad, stellen de
tegenstanders met Whitehouse en Georges voorop. Volgens die
nieuwe visie zouden veel van de veranderingen van de hersenen en
de cognitieve functies die worden waargenomen bij patiënten bij wie
een diagnose van ziekte van Alzheimer werd gesteld, vergelijkbaar
zijn met de veranderingen die worden waargenomen bij het normale
verouderen. Bij de alzheimerpatiënten zouden die alleen veel meer
uitgesproken zijn.
Oude hersenen of zieke hersenen ?
In een recent boek voeren twee neuropsychologen wetenschappelijke
argumenten aan tegen de klassieke biomedische benadering van het verouderen
van de hersenen en de achteruitgang van de cognitieve functies.
Volgens hen moeten we komaf maken met de mythe van onsterfelijkheid
en moeten we de ziekte van Alzheimer zien in het kader van een normale
veroudering. Ze pleiten voor een levenslange preventie en voor een maatschappij
die "cognitieve stoornissen aanvaardt."
Auteur: Philippe Lambert
Martial Van der Linden, hoofd van de eenheid voor psychopathologie en cognitieve
neuropsychologie van de Universiteit van Genève en de Universiteit van Luik, en
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, klinisch neuropsycholoog en lector aan de
Universiteit van Genève.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...54
Powered by FlippingBook