Tempo Medical 376 - page 12

8
TEMPO MEDICAL – MAART 2015 –
KUNSTENAAR VAN DE MAAND
Kenners definiëren zijn werk als universeel, tijdloos maar tegelij-
kertijd hedendaags en geraffineerd. Zijn beelden spelen met de
toeschouwer, laten hem verwijlen maar zonder aan esthetiek in
te boeten.
Erwin Van den Brande fotografeerde reeds op zijn 17 jaar. Zoals
vele jongeren in de '70
ties
' kwam hij in contact met het onluikende
medium van fotografie en ontdekte hij het plezier van een eigen
donkere kamer. Hij legde zich vooral toe op het vastleggen van de
optredens van rockbands en reizen en won zelfs een aantal prijzen.
Zo behaalde hij de 2
de
prijs van Procter&Gamble wedstrijd voor de
beste 'Dreft' reclame foto en won hij met een fotocollage de wed-
strijd over oude gebouwen in Mechelen. Omwille van andere levens-
activiteiten lag het fotograferen een aantal jaren stil. Meer dan 20
jaar later werd de draad terug opgenomen en schreef hij zich in aan
een fotoschool in Antwerpen. Hij werd door de microbe gebeten en
werd geïnspireerd door hedendaagse fotografen. Hij bezoekt graag
foto-exposities en een bezoek aan het fotofestival van Arles is een
traditie geworden. Vooral de toekomst van de fotografie boeit hem:
hoe zal fotografie evolueren de volgende jaren? Wat zal de invloed
zijn van de digitale verwerking in de fotografie? Hoe zullen andere
kunstvormen de fotografie beïnvloeden ? Maar ook de esthetiek :
wat maakt een foto nu juist aantrekkelijk? Hoe kijkt men in andere
landen en culturen naar fotografie ?
Erwin Van den Brande werkt continu aan een aantal collecties.
Bovenop een meer theatrale reeks waar de “mise en scene” een
belangrijke rol heeft, wordt er gewerkt aan een reeks foto’s over
alledaagse voorwerpen die een rol in ons leven spelen of gespeeld
hebben en tot ons collectief geheugen behoren. Al deze voorwerpen
worden in zijn foto’s echter onthecht van hun omgeving en in hun
meest simpele vorm afgebeeld. Daardoor krijgen de voorwerpen op
de foto’s een bevreemdend effect. De kracht ligt in de individuele
foto maar tevens ook in de reeks.
Een derde reeks foto’s over
'The World that surrounds us'
. Deze reeks
omvat beelden uit onze dagdagelijkse omgeving, maar worden op
zo’n abstracte manier voorgesteld dat de beelden tijdloos en con-
textloos worden en daardoor zeer beklijvend zijn. Foto's moeten een
zekere nostalgie teweegbrengen. Nostalgie naar de eenvoudige, sim-
Erwin Van den Brande
"In ieder van ons zit een fotograaf"
" In het leven is het belangrijk om regelmatig stil te staan en rond te kijken naar de wereld die
ons omringt. We moeten daarbij proberen de niet-alledaagse dingen te zien en ons afvragen
wat deze met ons doen op emotioneel vlak en welke boodschap we er kunnen uithalen.
Belangrijk is het dan ook om naar deze emoties en boodschappen op een geïnteresseerde en
milde manier te kijken. Fotografie helpt mij om stil te staan en rond te kijken en die dingen
te zien die niet-alledaags zijn. Mijn foto’s moeten de intenties hebben de boodschap die hierin
zitten weer te geven. Bovendien helpen foto’s ons vaak om met een mildheid, nostalgie en
diepere interesse naar het verleden en de dingen te kijken. "
Erwin Van den Brande
Final Curtain
Perfect Reflections
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...54
Powered by FlippingBook