Tempo Medical 376 - page 10

PLAATS
 : The Hotel
(EX HILTON) –
Bd de Waterloo 38 - 1000 Brussel
SECRETARIAAT
 :
Medipress Services s.a. – e-mail :
– Tel : +32 (0)2 352 07 80
&
DARWIN
MEDISCHE ACTUALITEIT
THE HOTEL BRUSSELS (EX HILTON)
09.
05
.15
INLEIDING
Wat "vertellen" de recente internationale studies over "gender
sensitieve geneeskunde" ? of "Het nut van Darwin in de
geneeskunde"
Prof. Johan Braeckman (UZ Gent)
CARDIOLOGIE
Welke verschillen kan men vaststellen in de fysiopathologie, de
risicofactoren en de therapeutische respons bij aandoeningen
als hypertensie, het coronair syndroom of hartinsufficiëntie?
ENDOCRINOLOGIE
Reageren man en vrouw hetzelfde op overgewicht en obesitas ?
Prof. Van Gaal / Prof De Block AZAntwerpen
NUTRITIE
Welke geloofwaardige en efficiënte raad geven we aan de vele
patiënten wiens gezondheid een aanpak van hun overgewicht of
obesitas vergt ?
MENOPAUSE - ANDROPAUSE
De reële impact en zinvolle richtlijnen voor een betere
levenskwaliteit ?
Prof Depypere UZGent
ADDICTIE
Welke houding innemen ten opzichte van het nieuwe fenomeen
van sociale netwerkenverslaving?
Prof C.Vanheeringen UZGent
Verschillen tussen jongens en meisjes mbt de nieuwe
zelfmoordtrent
SEKSUOLOGIE
Hoe positief reageren tegen erectiele dysfunctie en
verminderde libido?
Prof Dirk Michielsen
HORMONOLOGIE
Recentste richtlijnen over de evolutie van de behandelingen van
prostaataandoeningen?
Prof Johan Braeckman (UZ Brussel)
HORMONOLOGIE
Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen ivm contraceptie?
09u00 – 13u00 / 13u30 walking lunch
Accreditatie werd aangevraagd
Programma uitgewerkt door het Wetenschappelijk Comité van MPS
WETENSCHAPPELIJK PROGRAMMA :
VAN DARWIN TOT VANDAAG
DARWIN EN DE MEDISCHE ACTUALITEIT IN 2015
WETENSCHAPPELIJK COMITÉ :
Prof. B. Tombal (UCL) - Prof. J. Braeckman (UZ Brussel) - Prof. S. Rozenberg (ULB St-Pierre)
1
STE
ONTMOETINGEN VAN TEMPO
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...54
Powered by FlippingBook