Tempo Medical 376 - page 1

Maandelijks : 11 nummers per jaar
Afgiftekantoor Brussel X
P605279
Nieuw van
JANSSEN
Mogelijke patiëntenvoordelen
Lichte
bloeddruk-
daling
Laag inherent
risico op
hypoglycemie
Verlaging
van de
glycemie
Statistisch
significante
gewichtsafname
duurzame en motiverende aanpak
in elk stadium van diabetes type 2
1-3
Invokana verhoogt
Urinaire Glucose Excretie (UGE) met:
77-119 g
Glucose/dag
1
JAN 1104 Temp.Med C1 162x162 DEF VL 01.indd 1
12/03/15 12:16
Nr. 376 MAART 2015
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...54
Powered by FlippingBook